Pers- en Huwelijksfotograaf in Brugge – fototom.be » fotograaf Tom Brinckman

Copyright

Deze site en haar inhoud zijn integraal de exclusieve eigendom van Tom Brinckman, wonende te Emiel Vanderveldestraat 15, 8200 Sint-Michiels Brugge. Deze site en haar inhoud worden beschermd door het recht op de intellectuele eigendom. Het is niet toegestaan om elementen (teksten, beelden, lay out, logo’s, software,…) van deze site of haar inhoud gedeeltelijk of in hun geheel te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen of mee te delen aan het publiek. Elke reproductie, verspreiding, wijziging of mededeling aan het publiek van een of meerdere elementen van deze site dienen te worden onderworpen aan de uitdrukkelijke, geschreven toestemming van Tom Brinckman, behalve in de eventuele gevallen waarin zo’n toestemming niet wordt vereist.